MDes Fashion & Textiles School of Design

Zoey Wang

Contact
wangziwei_2311@163.com
Z.Wang9@student.gsa.ac.uk
Reflective Video
Individual Project Presentation Video
Works

portfolio -排版

portfolio -排版2

portfolio -排版3

portfolio -排版4

portfolio -排版5

portfolio -排版6

portfolio -排版7

portfolio -排版9

portfolio -排版10

portfolio -排版11

portfolio -排版12

portfolio -排版13

portfolio -排版14

portfolio -排版15

portfolio -排版16

portfolio -排版17

portfolio -排版18

portfolio -排版19

portfolio -排版20

portfolio -排版21

portfolio -排版22

portfolio -排版23

portfolio -排版24

portfolio -排版25

portfolio -排版26